Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przecławiu z siedzibą w Izdebnie. Taka jest pełna nazwa RSP założonego przez Jana Szymaszka w 1976 roku. W1978 zaczęła budować budynki w Izdebnie. Odkupiono od gminy 8 ha ziemi. Pozostałą ziemię wnieśli rolnicy jako wkład lub w zamian za emerytury rolnicze.Spółdzielnia miała w użytkowaniu 200 ha. Zatrudniano 35 pracowników a zajmowano się uprawą roli i hodowlą trzody chlewnej. Świadczono usługi maszynami rolniczymi dla okolicznych rolników. W latach 80-tych zawiązała się ekipa budowlano-remontowa, która wykonywała zlecenia nie tylko u miejscowych, ale na terenie całego województwa Wielkopolskiego. Produkowano także pustaki i płyty chodnikowe na sprzedaż.

W 1996 roku rozpoczęto likwidację spółdzielni. Grunta orne sprzedawano rolnikom. Końcowe 15 ha sprzedano wraz z zabudowaniami pozostałymi po RSP. Wyprzedano maszyny rolnicze i inne wyposażenie. We wrześniu 1998 roku RSP została wykreślona z ewidencji sądowej.