Związek Młodzieży Wiejskiej

 

W 1972 roku powstał w Izdebnie Związek Młodzieży Wiejskiej, przemianowany potem na ZMS. Zawiązała go młodzież, która chciała zagospodarować budynek po szkole podstawowej. Pierwszy Zarząd stanowili:

Wiesław Dubiel - przewodniczący

Jan Woźniak - wiceprzewodniczący

Alina Woźniak - sekretarz

Jerzy Tylski - członek zarządu

Leszek Rychliński - członek zarządu

Jan Skibiszewski - członek zarządu

Barbara Dubiel - członek zarządu

Elżbieta Skibiszewska - członek zarządu

 

Koło ZMW z Izdebna wchodziło w skład Powiatowego Związku w Słupcy. Koło miało swój statut oraz plan wykonawczy, który realizowało i z którego po zakończeniu roku kalendarzowego rozliczało się. Praktycznie co tydzień lub co dwa tygodnie organizowano zabawę taneczna dla wszystkich. Latem na świeżym powietrzu, a w okresie jesienno - zimowym w Sali OSP Ostrowite. Uzyskane w ten sposób fundusze koło przeznaczało na organizację wycieczek krajoznawczych.

Organizowane też były wyjazdy do kina do Słupcy i Kleczewa na ciekawe seanse filmowe. Młodzież brała udział w różnych konkursach na szczeblu powiatowym. Kilka takich konkursów członkowie Koła wygrali otrzymując nagrody rzeczowe, pieniężne i dyplomy. Koło w Izdebnie zorganizowało własną orkiestrę - zespół muzyczny któiy grywał nie tylko w Izdebnie, ale także na uroczystościach gminnych i powiatowych oraz na zabawach tanecznych w innych miejscowościach.

Organizowano też pikniki kończone zwykle tańcami. Z okazji świąt państwowych i lokalnych uroczystości organizowano akademie, w których uczestniczyli goście z gmi¬ny i powiatu. Takie imprezy połączone były z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. Organizowano zabawy sylwestrowe, w których uczestniczyli mieszkańcy wsi, zarówno młodzież jak i starsi. Była to okazja do lepszego zintegrowania się.

Koło organizowało też różne zawody sportowe dające uczestnikom dużo satysfakcji. Organizowało wyjazdy np. do lasu, nad wodę i tym podobne. Stanowiły one jedna rozrywek młodzieży, która dzięki takiej ofercie nie nudziła się, mogła wykazać swoimi zdolnościami i spędzić pożytecznie czas. Jednak z czasem działalność ta powoli wyga-sała.

Ostatnim przewodniczącym ZMW w Izdebnie był Leszek Tylski.