Kółko Rolnicze

W dniu 26.10.1983 r. Sąd Rejonowy w Koninie wpisał do rejestru społeczno- zawodowych organizacji rolników Kółko Rolnicze w Izdebnie. Kółko nie prowadziło działalności gospodarczej i nie dysponowało żadnym sprzętem ale prowadziło dzia¬łalność samorządową i kulturalno-oświatową na rzecz mieszkańców wsi. Było zrze¬szone w SKR Ostrowite jako jedno z 19 KR działających na terenie gminy Ostrowite.

W tym czasie Kółko liczyło 20 członków a we władzach zasiadali:

Działak Henryk - prezes

Król Józef - sekretarz

Kordylasiński Błażej - skarbnik

Kółko Rolnicze w Izdebnie istniało już wcześniej bo zachowały się protokoły w Walnego Zebrania za rok 1982.

Z rejestru Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ostrowitem zostało wykreślone w dniu 18.05.2001

Ostatni zarząd został wybrany na zebraniu w dniu 25.02.1998 i byli to:

Kordylasiński Błażej - prezes

Działak Henryk - skarbnik

Welc Paweł - sekretarz