Kolo Gospodyń Wiejskich

 

W1964 roku w Izdebnie powstało Kolo Gospodyń Wiejskich. Założycielka i pierwszą przewodniczącą była Bronisława Skibiszewska. Kolo z Izdebna było jednym z 21 kól zrzeszonych w SKR Ostrowite. Liczyło początkowo 46 członkiń. Zajmowało się roz-prowadzaniem wśród członkiń piskląt czyli kurcząt, kacząt i gęsiąt oraz pasz.

Koło Gospodyń Wiejskich prowadziło też działalność kulturalną. Organizowało dla mieszkańców różne imprezy okolicznościowe np. na Dzień Dziecka, połączony z konkursami i zabawami z nagrodami, takimi jak wyścigi, przejażdżki rowerowe, inscenizacje okolicznościowe, Dzień Kobiet, Mikołajki, wspólne wieczerze wigilijne, zabawy taneczne i spotkania we własnym gronie przy muzyce i poczęstunku.

Miejscem spotkań i zebrań były najpierw mieszkania prywatne, a potem sala szkolna w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a po likwidacji szkoły i przekształceniu sali lekcyjnej w świetlicę wiejską zebrania i imprezy odbywały się w świetlicy.

Koło posiada naczynia, kuchenkę gazową oraz lodówkę, które służą osobom urządzającym w świetlicy imprezy okolicznościowe. Dawniej Koło posiadało też szatkownicę do kapusty wypożyczana dla chętnych. Koło dalej działa i aktywnie włącza się w prace na rzecz miejscowości.