Szkoła Podstawowa w Izdebnie

 

Dzieci z Izdebna uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem. Nie było to łatwe ze względu na odległość oraz bardzo zły stan drogi łączącej Izdebno z Ostrowitem.

Z chwilą położenia asfaltu sytuacja uległa poprawie, bowiem można było do szkoły dojechać autobusem dowożącym pracowników do kopalni. Jednak zdarzali się bardzo nieuprzejmi kierowcy, którzy żądali od dzieci dodatkowych opłat albo też zatrzymywali się notorycznie kawałek od przystanku, a dzieci musiały biec aby wsiąść i dotrzeć do szkoły.

Powstał wówczas projekt pobudowania dla najmłodszych czteroklasowej szkoły podstawowej w Izdebnie. Mieszkańcy opodatkowali się w tym celu, a także zadeklarowali i wykonali prace przy tej budowie.

Były to prace załadunkowe i rozładunkowe przy transporcie cegieł, prace nie wymagające sprzętu ciężkiego, prace przewozowe własnym transportem, słowem włożyli dużo pracy aby szkoła została szybko zbudowana i oddana do użytku. I wreszcie 9.12.1964 szkoła została uroczyście otwarta.

W jednym pomieszczeniu mieściły się od razu cztery klasy, po jednej stronie I i II, a po drugiej stronie III i IV. Nauczycielką była najpierw pani Nowak (po mężu Sikorska), krótko w zastępstwie uczyła pani Kaczmarek, a potem aż do zamknięcia szkoły pan Adolf Przygoda.

W 1978 szkołę definitywnie zamknięto. Władze gminy chciały budynek sprzedać lub przekazać RSP Przecław z siedziba w Izdebnie. Jednak stanowcza akcja młodzieży z ZMW, która użyła wszelkich dostępnych środków, uratowały budynek przed sprzedażą.

Po pożarze pałacyku w Przecła- wiu, budynek służył za mieszkania socjalne dla tamtejszych lokatorów. W rezultacie do użytku mieszkańców przekazano tylko jedno pomieszczenie a w pozostałych nadal zamieszkiwali lokatorzy. W chwili obecnej świetlica wiejska zajmuje pomieszczenia po byłej sali klasowej, pokoju nauczycielskim i korytarzu, a plac przyszkolny jest za¬gospodarowany na boiska do piłki nożnej i siatkowej.