Stowarzyszenie „Łączy nas Izdebno”

Strona stowarzyszenia na facebook.com

 

 

25.03.2015 zostało zarejestrowane w KRS Stowarzyszenie „Łączy nas Izdebno”.

Powstało z inicjatywy mieszkańców Izdebna, którzy chcieli zrobić coś dobrego dla swojej wsi. Opracowano statut, w którym ujęto cele do działania. Grupa założycielska liczyła 19 osób. Pierwszy zarząd stowarzyszenia:

Bartosz Kosiński - prezes

Przemysław Król- wiceprezes

Maria Zajbel - skarbnik

 

Stowarzyszenie od razu przystąpiło do poszukiwania środków na realizację zadań statutowych.

Pierwszym projektem był udział w konkursie organizowanym przez fundację Aviva, niestety bez rezultatów. Następny projekt złożony w fundacji WBK też nie przyniósł rezultatu. Dopiero trzeci projekt pod nazwą „ Jemy pyrki, gramy w piłkę” został oce-niony pozytywnie i dofinansowany.

 

 

Zrealizowany został 12.09,2015 roku.

Następny projekt pod nazwą „Bilardowe Izdebno” także zyskał uznanie oceniających i został dofinansowany.

Projekt „Łączy nas historia” którego realizację stowarzyszenie rozpoczęło 25.08.2016 trwa i niniejsze opracowanie jest jego rezultatem.

Obecnie stowarzyszenie liczy sobie 25 członków, aktywnie działających na rzecz Izdebna.

Dane stowarzyszenia:

REGON: 361085270
NIP: 6671766815
KRS: 0000549835