Kalendarium

Około 1300 roku jedna z pierwszych wzmianek pisanych o Izdebnie. Dziesięcina na rzecz kościoła Św. Michała w Gnieźnie. XIII-XIV wiek Nowikowie są dziedzicami Izdebna, Dobrosołowa, Szyszkowa i Przecławia.

1422 rok -  Mikołaj i Przecław Milińscy z Łężec dziedzicami Izdebna

1427 rok - Izdebno nabył Bodzenta Młodawski

1434 rok - Jan Grzegorz Młodszy od braci Jana i Wojciecha kupił połowę Izdebna

1434 rok - Jan i Grzegorz sprzedali Izdebno za 250 grzywien Katarzynie, żonie Sędziwoja Sieńkowskiego

1472 rok - Jan Łężecki Młodszy Junior syn Wyszka Milińskiego dziedzic części Izdebna,Szyszkowa i Przecławia sprzedał te dobra swym braciom Janowi i Sędziwojowi. Synami tego Jana byli Piotr, Wyszek i Mikołaj występujący w latach 1473-1482 jako współdziedzice w Łeżcach Wielkich, Kąpielu,Przecławiu i Szyszłowie

1473 rok - Po śmierci Jana Młodszego powtórzono dział z udziałem jego synów - Piotra Wyszka i Mikołaja. Jam Łężecki Starszy, Senior, syn Wyszka Milińskiego, podwojewodzi gnieźnieński w latach 1482-1492, burgrabia kaliski w latach 1494-1495 wraz ze swoimi bratankami, synami zmarłego Jana dokonał podziału dóbr we wsiach Kąpiel, Przecław, Izdebno i na połowie tych dóbr oprawił posag swojej żonie Katarzynie. Była to córka Jana Knyszyńskiego a wdowa po Leonie Ludomskim

1485 rok - Jan Łężecki pisany najczęściej Łężeckim z Izdebna otrzymuje od swojej żony Katarzyny część posagu tzn. Kąpiel, Przecław i Izdebno

1504 rok - Podział, Wyszek wziął Izdebno i Szyszłowo

1506 rok - Jan Łężecki i Wyszek wspólnie zostają dziedzicami Izdebna

1525 rok - Marcin Lubomęski syn Tomasza kupił od Wyszka Łężeckiego wieś Izdebno i część Szyszłowa.Był właścicielem nie tylko Izdebna ale i pustki Przytuki, Giewartowa, Mieczownicy, Szyszłowa, Dankowa, Gostunia i Naprusewa. Część tego zapisał swojej żonie Elżbiecie Widawskiej a synom Stanisławowi i Janowi zapisał części w Izdebnie i Przytukach, całą wieś Szyszkowo i połowę Gostunia

1533 rok - Marcin Lubomęski zwany Mieczewskim a czasem Giewartowskim, czasem wreszcie Mikorzyńskim wspólnie z synem Marcinem zapisuje na wsiach Giewartowo, Mieczewnica, Izdebno i połowie Szyszkowa 15 grzywien czynszu rocznego kapitule kolegiaty poznańskiej z czego 12 na stół kapitulny a 3 na szpital ubogich św Barbary

1537 rok - Marcin Lubomęski żonie swej Elżbiecie Widawskiej daje Izdebno oraz pustkę Przytuki

1598 rok - Mikołaj Lubomęski dał Izdebno, Przytuki i połowę Szyszłowa w wianie swojej żonie Elżbiecie Mielińskieji

1619 rok - Mikołaj Bronisz zawarł z Lubomęskim kontrakt o rękę córki Marianny z którą też w tym roku się ożeniły

1624 rok - Mikołaj Bronisz daje Izdebno i Szyszkowo synowi Krzysztofowii

1631 rok - Andrzej Tański dzierżawi Izdebno i część Szyszkowa od Anny Węgierskiej. Jego żona Zofia była córką Marcina Lubomęskiego

1638 rok - Marianna i Zofia Lubomęska były w tym roku współdziedziczkami wsi Izdebno, Przytuki i Szyszkowo

1680 rok - Stanisław Wodecki posesorem Izdebna, Przytuk i części Szyszłowa

1715-1722 rok - Jan Wodecki dziedzicem Izdebna i wsi Przytuki

1723 rok - Wojciech Bronisz dziedzicem Izdebna

1730 rok - Mikołaj Bronisz jest ze swym stryjem Wojciechem właścicielem Izdebna, Przytuk i części Szyszkowa

1738 rok - Mikołaj Bronisz sprzedaje połowę Izdebna i swoje części na Przytukach i Szyszłowie Ignacemu Kurnatowskiemu

1746 rok - Maciej Bielawski, mąż Wiktorii Ziemkowskiej odkupił Izdebno, Przytuki i Szyszkowo od Ignacego Kurnatowskiego

1782 rok - Józef Zaremba Bielawski wedle kontraktu spisanego przez siebie i braci z Konstantym Milewskim łowczym Szadkowskim sprzedał mu swoją trzecią część w dobrach Izdebno, Szyszkowo i pustki Grabina. 1786 rok - Synowie Macieja Bielawskiego Teodor i Faustyn sprzedają swoją część Izdebna,Szyszłowa, Przytuk i Grabiny pułkownikowi Władysławowi Suchorzewskiemu

1789 rok - Stanisław i Aniela Suchorzewscy posiadaczami 5/6 Izdebna a Kajetan Milewski 1/6.

1845 rok - Aleksandrę Suchorzewski przejmuje w spadku majatek Izdebno / folwark Szyszkowo, folwark Izdebno, wiatrak, i wsie Szyszkowo, Grabina, Tumidaj, Lucynowo i Holendry Szyszłowskie

1864 -1867 rok - Ukazem carskim uwłaszczono chłopów - w Izdebnie otrzymali 14 mórg ziemi

1871 rok - Leopold Wincenty Chrzanowski / 1815-1875/ właścicielem Mieczownicy, Dankowa, Sienna, Izdebna i Kozich Głów

1875 rok - Po śmierci Leopolda Izdebno przechodzi na Teodorę Chrzanowską w której imieniu gospodarzy syn Lucjan.

1890 rok - Kazimierz Chrzanowski ożenił się z Marianną Kotarską z Izdebna. Ich córka Paulina, urodzona w Izdebnie była drugą żoną Stefana Starzyńskiego - prezydenta Warszawy

1899 rok - Rauchudt Albert kupuje Izdebno /spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego

1902 rok - Wojciechowski Andrzej z żoną Rozalią kupują Izdebno - 200 mórg ziemi a pozostałą część majątku 7 nabywców.


1902 rok - Andrzej Wojciechowski buduje dworek w Izdebnie.

1925 rok - Folwark w Izdebnie przejmuje córka Rozalii i Andrzeja Kazimiera wraz z mężem Konstantym Tylmanem

1939 rok - Konstanty Tylman ginie w bitwie nad Bzurą a żonę wraz z dziećmi Niemcy wyrzucają z dworku.Po zakończeniu II wojny światowej folwark o powierzchni 97 ha rozparcelowano, a w dworku zamieszkali parcelanci.

1945 rok - Pierwszym powojennym sołtysem zostaje wybrany Mikulski Marian

1964 rok - Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Izdebnie

1964 rok - Powstaje Koło Gospodyń Wiejskich

1971 rok - Piłkarze z Izdebna rozpoczynają grę w LZS „Czarni” Ostrowite

1972 rok - Młodzież zakłada koło Związku Młodzieży Wiejskiej

1983 rok - Powstaje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przecław z siedzibą w Izdebnie

1983 rok - W Izdebnie powstaje Kółko Rolnicze

2015 rok - Rejestracja Stowarzyszenia „Łączy nas Izdebno”