Mieszkańcy Izdebna we władzach samorządowych

 

Po wojnie do 1950 roku utrzymywał się podział wsi na tzw. gromady wiejskie z sołtysem na czele, jednak nie miały one żadnych uprawnień samorządowych. Nad nimi były gminy od 1950 roku przemianowane na Gromadzkie Rady Narodowe. Nie był to samorząd, a gromady były zbyt małe aby mogły cokolwiek zrobić. Na terenie obecnej gminy Ostrowite były aż trzy Gromady - W Giewartowie, Siemiczu i w Ostrowitem. W 1972 r. powrócono do większych gmin, a w 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Izdebno miało swoich przedstawicieli zarówno w Radach Narodowych jak i w Radzie Gminy. Z dokumentów wynika, że we władzach reprezentowali nas kolejno:

1945-1952 - Nowak Józef / w dokumentach zapisany jako robotnik z Izdebna/, był zastępcą wójta czyli podwójcim a potem członkiem Rady

1953 - Baśkiewicz Stanisław / w dokumentach zapisany jako chłop z Izdebna/

1954-1958 - Hieronim Sipowicz /Młynek/

1958-1961 - Krzosek Władysław

1973-1976 - Krzosek Władysław

1965-1969 - Welc Władysław

1969-1972 - Krzosek Władysław

1973-1976 - Krzosek Władysław

1976-1978 - Kordylasiński Stanisław

1978-1982 - Dubiel Feliks

1983-1984 - Dubiel Feliks

1984-1988 - Dubiel Bogdan

1988-1989 - Kropski Tadeusz

1990-1994 - Jakub Świątek do 1991 r. a od 1991 Grzegorz Grobelny z Przecławia

1994-1998 - Henryk Ignaszewski

1998-2002 - Andrzej Deręgowski

2002-2006 - Henryk Ignaszewski

2006-2010 - Sławomir Piasecki

2010-2014 - Sławomir Piasecki

2014-2018 - Kamila Tylska