Pochodzenie nazwy wsi Izdebno

 

Izdebno jest nazwą topograficzną czyli wywodzącą się od cech miejsca, w którym została założona. Rdzeń nazwy ist- lub też izd- oznacza: skrzynia u mostu, zrąb drzewa ziemią przysypany bądź też: nasyp, słupy wraz z ziemią, którymi umacniano warownie. Czyli Izdebno to po prostu miejscowość położona przy przeprawie przez ciek wodny, utworzonej poprzez wbicie pali w grunt i umocnienie ich ubitą ziemią. Władysław Walewski - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i ziem słowiańskich tom 3 podaje: Izdebno - nazwa trudna do wyjaśnienia, nazwa służąca budowlom wznoszonym do zabezpieczenia mostów drewnianych na rzekach, można wnosić iż pierwotnie oznaczała ona siedziby i mieszkania na palach śród wód wznoszone. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że przez Izdebno wiódł średniowieczny szlak handlowy, to tłumaczy to, dlaczego ta przeprawa była taka ważna oraz że była tu osada, której mieszkańcy dbali o przeprawę, naprawiali ją i utrzymywali w należytym stanie od bardzo dawna. Biorąc pod uwagę tzw. szlak bursztynowy i jego hipotetyczny przebieg można domniemywać, iż jakaś jego odnoga biegła i tędy. Nie istniał bowiem trakt zwany bursztynowym szlakiem, był to raczej kierunek wędrówek kupieckich. Część z nich wolała wędrować szlakiem lądowym, inni zaś wodnym. Być może już wówczas istniała przeprawa, od której potem wzięło nazwę Izdebno.